Vrijwilligers

 

Bij de wijkvereniging werken alleen vrijwilligers.

U begrijpt dan ook dat er veel vrijwilligers nodig zijn, om onze vereniging in stand te houden.

De Wijkvereniging heeft vrijwilligers nodig voor:

– versterking van het bestuur
– het organiseren van activiteiten.
– het ondersteunen van activiteiten.
– het rondbrengen van de nieuwsbrieven en flyers.
– ondersteuning voor het runnen van “De Boerderij”
– klussen
– etc.

Wij zijn uw hulp dan ook hard nodig!

Op dit moment zoeken we vooral:

  • Vrijwilligers Kinderbingo

Lijkt het je leuk hier aan mee te werken, meld je dan bij het bestuur. Voor Pabo studenten is dit ook een leuke manier om studiepunten te halen.

  • Bar Vrijwilligers.
Mocht u zich ook geroepen voelen om Bar vrijwilliger voor onze Wijkvereniging te worden en bent u in het bezit van de Sociale Hygiene papieren of wilt u deze gaan halen, wilt u ons dan een mailtje sturen.
Sociale Hygienen papieren kunnen gehaald worden in overleg met het bestuur van onze wijkvereniging, tegen gereduceerde tarieven.

Heeft u belangstelling om vrijwilliger te worden, stuur dan een e-mail naar: info@wijkverenigingbaalder.nl

  • Medewerkers Kinderboerderij !

    Afgelopen maanden, zijn wij verschillende keren geconfronteerd met het feit dat mensen na 16:00 (maandag t/m vrijdag) een bezoek willen brengen aan onze kinderboerderij, iedere keer moesten wij deze mensen teleurstellen.Dit omdat er bij de Kinderboerderij een tekort is aan vrijwilligers, om de kinderboerderij, buiten de werkuren van De Baalderborg open te houden. Het is onze taak (als wijkbewoners) om daar met elkaar iets aan te doen. Dus meld u aan via e-mail:jonge@groenewelle.nl of bel met De Groene Welle tel. 0523 – 261493 en vraag naar Vera de Jonge.
  • Bestuursleden, Vrijwilligers en Leden..
Door het vertrek van 2 bestuurs- en 2 commissie leden, begint het steeds moeilijker te worden om de door het bestuur en de verschillende commissies te organiseren activiteiten, van de grond te krijgen en/of in stand te houden.
Daarom zijn wij opzoek naar enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers voor de  diverse commissies.
Aanmelden of informatie opvragen, kunt u doen via de betreffende commissie leden of als bestuurslid via 1 van de bestuursleden of via de e-mail, info@wijkverenigingbaalder.nl of bellen met de betreffende commissie-, of bestuursleden.
Voor info kunt u hier ook terecht.