Nieuw -         Trimbaan Baalder


Vorig jaar konden inwoners ideeën indienen voor een belevingsplek in het Vechtpark. De meeste ideeën hadden betrekking op een trimbaan of een soortgelijke voorziening. Daarom is dit plan samen met een aantal inwoners en sportondernemers verder uitgewerkt door bureau Anno2000.

Sporten en ontspannen
De trimbaan wordt verspreid over het Vechtpark aangelegd, met hotspots op drie plekken waar al klimstenen (boulderingstenen) staan. Op deze hotspots wordt een aantal houten toestellen en objecten voor kracht, uithoudingsvermogen of behendigheid bij elkaar geplaatst. Hier kunnen inwoners sporten en bewegen, maar er is ook plek om uit te rusten of te ontspannen op bankjes die ook worden geplaatst.

Drie hotspots
De hotspots van de trimbaan zijn vanuit alle wijken op relatief korte afstand bereikbaar. Ter hoogte van Baalder worden work-outelementen voor onder andere krachttraining geplaatst.
In het Heemsermarspark wordt een ‘obstacle-parcours’ aangelegd. In combinatie met de boulderingsteen en de trappen van de overlaat leent deze plek zich goed voor groepstrainingen.
In het gebied rond de Molengoot worden langs het wandel-/fietspad verschillende elementen geplaatst voor bijvoorbeeld sit-ups en pull-ups. Hier kunnen sporters in combinatie met de boulderingsteen een stevig rondje maken. Op rechte stukken komen afstandspalen zodat mensen in een sprint hun uithoudingsvermogen kunnen testen.
Onderling zijn de drie hotspots met elkaar verbonden door kleinere losse (bestaande) elementen.

Baalder
De toestellen in Baalder worden bij de klimsteen aan de Henri Dunantlaan geplaatst. Dit gebiedje wordt ook gebruikt als uitlaatstrook voor honden. Bij het plaatsen van de nieuwe objecten zal hier rekening mee worden gehouden.
Het college van B&W heeft ingestemd met de aanleg van de trimbaan. Aanleg start in het voorjaar van 2019. De trimbaan kan dan nog voor de zomer gebruikt worden.