Nieuwsbulletin 3-2024

Beste Wijkbewoners van Baalder,

hierbij ziet u het Nieuwsbulletin voor de maanden juli, augustus en september. Daarnaast willen we nog even een mededeling toevoegen die van belang is voor onze jeugd. Het betreft het volgende:

  • - OP VRIJDAG 19 JULI IS ER VAN 18 TOT 20 UUR EEN KINDERDISCO (uiteraard gratis toegang) OM DE ZOMERVAKANTIE IN TE LUIDEN!
  • - OOK OP VRIJDAG 30 AUGUSTUS IS ER VAN 18 TOT 20 UUR WEER EEN (gratis!) BACK2SCHOOL-DISCO OM DE ZOMERVAKANTIE AF TE SLUITEN!

 

WELKOM namens de activiteitencommissie in de WIJKBOERDERIJ BAALDER!!’