Ledenvergadering wijkvereniging 2024

Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2024 van de Wijkvereniging Baalder

Dinsdag 9 april 2024 om 19.30 uur in wijkcentrum “De Boerderij” te Baalder

Agenda:

1. Opening

2. Bespreken notulen Algemene Ledenvergadering 13-04-2023

3. Verslag over het afgelopen jaar 2023

4. Werkgroep Welzijn

5. Werkgroep Veiligheid

6. Werkgroep Voorzieningen

7. Activiteiten in de Boerderij (muziek en bingo, etc)

8. Ontwikkelingen in de wijk!

9. Financieel verslag 2023

10. Verslag controle kascommissie

11. Decharge Bestuur

12. Verkiezing kascommissie

13. Plannen voor seizoen 2024/2025

14. Rondvraag

15. Sluiting

 

Wij hopen u te begroeten op dinsdagavond 9 april aanstaande!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijkvereniging Baalder

(Afmelden kan per e-mail naar: info@wijkverenigingbaalder.nl)